Co obejmuje polisa mieszkaniowa?

Ubezpieczenie mienia to bardzo szeroka kategoria, która zawiera zarówno polisy dla firm, jak i polisy mieszkaniowe. Mieszkanie oraz dom stanowią dla nas najcenniejsze źródło naszego majątku. Samochód do tanich rzeczy również nie należy, jednak to właśnie nieruchomość, w której mieszkamy na co dzień, jest zdecydowanie droższa, a także zachowuje swoją wartość na długie lata. Zatem warto zakupić polisę ubezpieczeniową od nieruchomości, a, zwłaszcza że polisa to wydatek rzędu 100 złotych. Ubezpieczenia mienia należy podzielić na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia. Polisa ubezpieczeniowa mienia odnosi się do majątku fizycznego, czyli dóbr materialnych.

Ubezpieczenie firmowe ma za zadanie zabezpieczyć finansowo majątek firmy jak nieruchomości, pojazdy mechaniczne oraz mienie ruchome. Z kolei polisa mieszkaniowa ma za zadanie ochronić finansowo budynki mieszkalne oraz jego wyposażenie, a także inne nieruchomości, które znajdują się na posesji. W niektórych ubezpieczalniach możliwe jest również ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa z podstawowej polisy mieszkaniowej. Jednak tego typu ochrona jest mocna ograniczona i warto rozważyć czy nie lepszym wyborem będzie zakup polisy firmowej. 

Co obejmuje polisa mieszkaniowa?

Ubezpieczenie mieszkania lub domu obejmuje trzy rodzaje mienia jak mury, elementy stałe oraz nieruchomości domowe. Mury stanowią samą nieruchomość, czyli fundamenty, ściany oraz poszycie dachu. Pod pojęciem muru można również rozumieć elementy konstrukcyjne stanowiące zamkniętą przestrzeń, która nadaje się do zamieszkania. Elementy stałe to między innymi szafy, elementy składowe wszystkich instalacji, piece, parapety, drzwi, okna oraz meble w zabudowie. Z kolei do ruchomości domowych można zaliczyć nasze rzeczy osobiste, gotówka, naczynia, ubrania, książki, sprzęt sportowy, elektroniczny czy komputerowy.

Jakie mienie można ubezpieczyć z ubezpieczenia firmowego?

Ubezpieczenie przedsiębiorstw obejmuje nieruchomości, mienie ruchome oraz pojazdy mechaniczne. Na mienie ruchome składają się takie elementy jak materiały, sprzęt biurowy, rzeczy osobiste pracowników lub rzeczy, które zostały przechowane czasowo przykładowo w celu ich naprawy. Każdy ubezpieczyciel ma inną listę przedmiotów do ubezpieczenia. Dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie sprawdzić co, można ubezpieczyć z polisy dla firm. 

Na jaką kwotę należy ubezpieczyć minie?

Ubezpieczenie mienia należy zabezpieczyć na kwotę, która realnie odzwierciedla faktyczny stan danej nieruchomości. Podczas zakupu polisy mieszkaniowej wraz z agentem ustalamy wartość sumy ubezpieczenia. Stanowi ona maksymalny wymiar odszkodowania otrzymanej w momencie wystąpienia szkody. Sumę ubezpieczenia należy ustalić indywidualnie zarówno dla murów, jak i elementów stałych nieruchomości oraz ruchomości. Błędnie wyliczona suma ubezpieczenie może być bardzo bolesne a w skutkach. Z drugiej strony za wysoka zadeklarowana suma ubezpieczenia może spowodować wzrost składki ubezpieczenia. Bardzo niebezpieczną sytuacją jest nieoszacowanie naszego majątku. Konsekwencją może być niska rekompensata w momencie wypłacenia szkody. Żadne Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci nam wyższej kwoty odszkodowania od tej przewidzianej w sumie ubezpieczenia. Dlatego przed podpisaniem umowy należy świadomie oszacować majątek, jaki zamierzamy ubezpieczyć.

Co nie obejmuje ubezpieczenie minia?

Nie wszystkie przedmioty z ubezpieczenia mieszkania lub domu możemy objąć plisą. Do standardowych wyłączyć należy zaliczyć takie przedmioty jak znajdujące się na naszej posesji pojazdy mechaniczne, podmioty, które pożyczyliśmy od naszych gości, mienie do naszej prowadzonej działalności gospodarczej. Do wyłączeń należy również zaliczyć niektóre gatunki zwierząt, broń palną, rękopisy oraz części, które są przechowywane poza strefą naszego miejsca zamieszkania. Jest także mienie, które możemy ubezpieczyć na specjalnych zasadach jak papiery wartościowe, antyki, akcesoria o wartości artystycznej, a także zbiory kolekcjonerskie. Włączenie cennych rzeczy do polisy ubezpieczeniowej mieszkania w pierwszej kolejności musimy skorzystać z rzeczoznawcy, który na nasz koszt wyceni wartość danego przedmiotu oraz ewentualnie wystawi nam certyfikat autentyczności.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenia mienia (więcej na temat oferty: https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mienia/) warto wybrać zarówno pod kątem jej zawartości, jak i ceny. Z kolei, jeśli chcemy mieć kompleksowe ubezpieczenie, należy dobrać odpowiednie dodatki rozszerzające naszą podstawową polisę ubezpieczeniową. Taka polisa będzie idealna w momencie pożaru, kradzieży oraz zalania. Koszt pakietu jest niewielki, a może uchronić nas przed nieprzyjemnościami.

Co to jest ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie mienia majątek fizyczny osoby ubezpieczonej. W ramach polisy ubezpieczeniowej od mienia mieszczą się dwa rodzaje ubezpieczenia, czyli polisa mieszkaniowa oraz polisa dla firm. Ubezpieczenie mieszkania oraz domu zabezpiecza pod kątem finansowym budynki mieszkalne, oraz całe wyposażenie, które znajduje się w środku. Polisę podlegają również nieruchomości znajdujące się na posesji, a nawet te, które znajdują się poza posesja. Z kolei polisa dla firm zabezpiecza finansowo cały majątek przedsiębiorstwa, czyli nieruchomości jak mury i elementy stałe. Ubezpieczenie obejmuje również mienie ruchome i pojazdy mechaniczne. Ubezpieczenia mienia firmowego można nabyć ze zwykłej polisy mieszkaniowej. Jednak w tym przypadku polisa nie obejmuje wszystkich jej elementów. Dlatego warto rozważyć zakup osobnej polisy dla firm, która zostanie dopasowana do wszystkich potrzeb klienta.

Jaka jest różnica pomiędzy mieniem ruchomym a elementami stałymi?

Mienie ruchome to ta część wyposażenia naszej nieruchomości, którą możemy w sposób swobodny wynieść z jej obszaru oraz nie wymaga użycia specjalnej siły, oraz narzędzi do jej demontażu. Z kolei elementy stałe to mienie, którego nie da się swobodnie wynieść z mieszkania lub domu. Jego demontaż wymaga użycia zarówno siły, jak i odpowiednich narzędzi. W tym przypadku do elementów stałych zaliczamy wyposażenie wewnętrzne oraz wszystkie elementy zewnętrzne domu jak panele fotowoltaiczne, piorunochron, czy też elewacja. Elementy stałe zamieszczone są zazwyczaj w podstawowej wersji ubezpieczenia, z kolei ruchomości możemy ubezpieczyć, wykupując pakiet rozszerzony.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie mieszkania oraz domu można podzielić na ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, a także od wszystkich ryzyk. Pierwszy z nich zabezpiecza finansowo naszą nieruchomość przed zdarzeniami losowymi, które są zamieszczone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest ich zazwyczaj kilka lub nawet kilkanaście. Do zapewnienia kompleksowej ochrony naszego mieszkania ubezpieczenie od ryzyk nazwanych warto rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenie przed takimi ryzykami jak kradzież do domu z włamaniem, powódź, przepięcie instalacji elektrycznej czy gazowej, ruchomości domowe, czy też stłuczenie cennych przedmiotów szklanych. Bardzo często klienci zakupują dodatkowe ubezpieczenie, które co prawda nie są związane bezpośrednio z nieruchomością, ale dają im wymierne korzyści.

.