Ubezpieczenie mienia należy zabezpieczyć na kwotę, która realnie odzwierciedla faktyczny stan danej nieruchomości. Podczas zakupu polisy mieszkaniowej wraz z agentem ustalamy wartość sumy ubezpieczenia. Stanowi ona maksymalny wymiar odszkodowania otrzymanej w momencie wystąpienia szkody. Sumę ubezpieczenia należy ustalić indywidualnie zarówno dla murów, jak i elementów stałych nieruchomości oraz ruchomości. Błędnie wyliczona suma ubezpieczenie może być bardzo bolesne a w skutkach. Z drugiej strony za wysoka zadeklarowana suma ubezpieczenia może spowodować wzrost składki ubezpieczenia. Bardzo niebezpieczną sytuacją jest nieoszacowanie naszego majątku. Konsekwencją może być niska rekompensata w momencie wypłacenia szkody. Żadne Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci nam wyższej kwoty odszkodowania od tej przewidzianej w sumie ubezpieczenia. Dlatego przed podpisaniem umowy należy świadomie oszacować majątek, jaki zamierzamy ubezpieczyć.

Co nie obejmuje ubezpieczenie minia?

Nie wszystkie przedmioty z ubezpieczenia mieszkania lub domu możemy objąć plisą. Do standardowych wyłączyć należy zaliczyć takie przedmioty jak znajdujące się na naszej posesji pojazdy mechaniczne, podmioty, które pożyczyliśmy od naszych gości, mienie do naszej prowadzonej działalności gospodarczej. Do wyłączeń należy również zaliczyć niektóre gatunki zwierząt, broń palną, rękopisy oraz części, które są przechowywane poza strefą naszego miejsca zamieszkania. Jest także mienie, które możemy ubezpieczyć na specjalnych zasadach jak papiery wartościowe, antyki, akcesoria o wartości artystycznej, a także zbiory kolekcjonerskie. Włączenie cennych rzeczy do polisy ubezpieczeniowej mieszkania w pierwszej kolejności musimy skorzystać z rzeczoznawcy, który na nasz koszt wyceni wartość danego przedmiotu oraz ewentualnie wystawi nam certyfikat autentyczności.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenia mienia (więcej na temat oferty: https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mienia/) warto wybrać zarówno pod kątem jej zawartości, jak i ceny. Z kolei, jeśli chcemy mieć kompleksowe ubezpieczenie, należy dobrać odpowiednie dodatki rozszerzające naszą podstawową polisę ubezpieczeniową. Taka polisa będzie idealna w momencie pożaru, kradzieży oraz zalania. Koszt pakietu jest niewielki, a może uchronić nas przed nieprzyjemnościami.

Alex