Co to jest ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie mienia majątek fizyczny osoby ubezpieczonej. W ramach polisy ubezpieczeniowej od mienia mieszczą się dwa rodzaje ubezpieczenia, czyli polisa mieszkaniowa oraz polisa dla firm. Ubezpieczenie mieszkania oraz domu zabezpiecza pod kątem finansowym budynki mieszkalne, oraz całe wyposażenie, które znajduje się w środku. Polisę podlegają również nieruchomości znajdujące się na posesji, a nawet te, które znajdują się poza posesja. Z kolei polisa dla firm zabezpiecza finansowo cały majątek przedsiębiorstwa, czyli nieruchomości jak mury i elementy stałe. Ubezpieczenie obejmuje również mienie ruchome i pojazdy mechaniczne. Ubezpieczenia mienia firmowego można nabyć ze zwykłej polisy mieszkaniowej. Jednak w tym przypadku polisa nie obejmuje wszystkich jej elementów. Dlatego warto rozważyć zakup osobnej polisy dla firm, która zostanie dopasowana do wszystkich potrzeb klienta.

Jaka jest różnica pomiędzy mieniem ruchomym a elementami stałymi?

Mienie ruchome to ta część wyposażenia naszej nieruchomości, którą możemy w sposób swobodny wynieść z jej obszaru oraz nie wymaga użycia specjalnej siły, oraz narzędzi do jej demontażu. Z kolei elementy stałe to mienie, którego nie da się swobodnie wynieść z mieszkania lub domu. Jego demontaż wymaga użycia zarówno siły, jak i odpowiednich narzędzi. W tym przypadku do elementów stałych zaliczamy wyposażenie wewnętrzne oraz wszystkie elementy zewnętrzne domu jak panele fotowoltaiczne, piorunochron, czy też elewacja. Elementy stałe zamieszczone są zazwyczaj w podstawowej wersji ubezpieczenia, z kolei ruchomości możemy ubezpieczyć, wykupując pakiet rozszerzony.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie mieszkania oraz domu można podzielić na ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, a także od wszystkich ryzyk. Pierwszy z nich zabezpiecza finansowo naszą nieruchomość przed zdarzeniami losowymi, które są zamieszczone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest ich zazwyczaj kilka lub nawet kilkanaście. Do zapewnienia kompleksowej ochrony naszego mieszkania ubezpieczenie od ryzyk nazwanych warto rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenie przed takimi ryzykami jak kradzież do domu z włamaniem, powódź, przepięcie instalacji elektrycznej czy gazowej, ruchomości domowe, czy też stłuczenie cennych przedmiotów szklanych. Bardzo często klienci zakupują dodatkowe ubezpieczenie, które co prawda nie są związane bezpośrednio z nieruchomością, ale dają im wymierne korzyści.

.